Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Rady pro pečující / Rodinný pečující

 

Rodinný pečující
Rodina
• Klíčový prvek při péči o blízkou osobu
• Je doma s blízkou osobou
• Rovnocenný člen týmu
Rodina se musí sama rozhodnout a musí být motivována, zda bude pečovat doma.
Důležité je, aby rodina chtěla (mravní závazek) uměla mohla pečovat (mít reálné podmínky a předpoklady např. vztahové, bytové, finanční, psychické, zdravotní.
Rodina potřebuje
• Podporu od ostatních členů týmu – pečovatelek, sestry, lékaře
• Spolupráci
• U znání
Rizika pro rodinu
• Velký stres
• Fyzická zátěž
• Problémy v zaměstnání při dlouhodobé péči
• Problémy ekonomické (prohloubení stresu, pocit viny)
Práce s rodinou
• Vytvořit podmínky pro domácí péči
• Poskytnout podrobnou instruktáž a nácvik pečovatelských úkonů
• Zajistit průběžné poradenství
• Otevřít prostor pro vzájemnou komunikaci uvnitř rodiny
• Poskytnout informace o dalších službách
• Nabídnout odlehčovací služby
• Poskytnout morální podporu
Skupiny pro pečující
Dlouhodobá péče může vést k psychickému i fyzickému vyčerpání pečujícího.
Aby člověk mohl poskytovat pečovanému ze sebe to nejlepší, měl by myslet i na své potřeby. Promluvit si o svých starostech, pocitech bezmoci, izolace od okolního světa s těmi, kteří zažívají stejnou nebo podobnou zkušenost – tzv. svépomocné skupiny.
Svépomocná skupina – informace - podpora ostatních členů - dle potřeby pozván odborník (psychiatr, neurolog,…)