Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Zdraví / Psychosomatika

 

Psychosomatika - duše a tělo
Dnes je již prokázáno, že hluk, nespavost a různé další stresové faktory nepoškozují jenom duši, ale i vlastní tělesnou obranu člověka. Důkazy pro toto tvrzení vyplývají z mnoha pokusů. Klinická vyšetření potvrdila, že pozorování z experimentů platí i pro člověka.
Duševní stav má přímé napojení na imunitní systém. Různá vyšetření prokázala, že existuje vztah mezi kvalitou sociálních kontaktů a aktivitou imunitního systému. Opakovaně bylo zjištěno, že lidé, kteří se ocitli v osamocení, měli výrazně menší počet zabíječských buněk a jejich aktivita byla ještě snížena. Právě zabíječské buňky mají však pro obranu před virovými onemocněními a rakovinou rozhodující význam.
RADOSTÍ KE ZDRAVÍ ! VESELÁ MYSL, PŮL ZDRAVÍ .. staré pravdy jsou pravdivé i dnes 
Spokojenost, duševní aktivita a dobrý psychický stav jsou předpokladem pro dobré zdraví: už krátká přívětivá návštěva může osamělého člověka rozveselit a měřitelně zvýšit aktivitu jeho obranného systému.
RAKOVINA NÁSLEDKEM STRESU?
Na více pokusech se zvířaty bylo prokázáno, že stres může ovlivnit vznik nádoru. U lidí vztah mezi stresem a rakovinou dosud doložen nebyl, protože výzkum je zde odkázán na náhodná pozorování jednotlivých případů.
Existují však jasné důkazy, že vznik autoimunitních nemocí psychika ovlivňuje: mnoho pacientů s chronickou polyartritidou ( současným zánětlivým onemocněním více kloubů, které je nejčastějším autoimunitním onemocněním ) uvádí, že krátce před propuknutím choroby přestáli množství duševně zatěžujících událostí. Tyto výzkumy ukazují více než jasně, že je důležité, aby se choroby neposuzovaly a neléčily jen jako místní příhody, ale jako záležitost celého organizmu, včetně duševního stavu pacienta. Duševní problémy, stres a časté rozčilování oslabují imunitní obranu a vedou k častějším onemocněním těla.
BUŇKY A ORGÁNY VZÁJEMNĚ KOMUNIKUJÍ
Jednotlivé buňky těla spolu komunikují tím, že si vyměňují nepatrné množství hormonálních regulujících látek - jsou to tzv. lymfokiny, interferony, cytokiny atd. Většinou se jedná o maličké molekuly z látek podobných bílkovinám, které přenášejí informaci od buňky k buňce. Tímto způsobem také buňka sděluje své sousedce, že se má např. připravit na nějaký nepřátelský útok, eventuelně jí tlumočí, o jakého nepřítele se jedná nebo zda se mají sousedné buňky začít rozmnožovat apod.
Biochemici objevili, že spolu nekomunikují jenom buňky každého jednotlivého orgánu. Přenášející látky se pohybují napříč celým tělem a zasahují různé, i nejvzdálenější, cílové skupiny. Mimořádně dobré spojení mají buňky nervového systému, imunitního systému a endokrinního sysstému. Krátce: imunitní a nervový systém jsou propojeny velmi silnými vazbami a závislostmi.
DUŠE SE NA VŠEM PODÍLÍ
Účast endokrynního systému na paktu tří vysvětluje, proč při hormonálních přeměnách ( např. v pubertě nebo klimakteriu ) nervy vypovídají službu nebo proč může těžký duševní šok působit na funkci různých žláz. Tak např. následkem duševního otřesu se u žen nemusí dostavit menstruace. Tento otřes však může způsobit i jiná onemocnění endokrynního systému - třeba narušit funkci štítné žlázy.
TĚLESNÝ STAV NELZE ODDĚLIT OD PSYCHICKÝCH A DUŠEVNÍCH POMĚRŮ - NA VAŠEM TĚLE SE ODRÁŽÍ ŠTĚSTÍ I NEŠTĚSTÍ.
Stále více lékařů se již stará také o duševní stav pacientů a nezkoušejí své lékařské umění pouze na nemocném orgánu. Duše se podílí na nemocia i na uzdravení. Je důležité, aby tyto poznatky nebyly pokládány za zbytečnou přítěž, protože jenom životní optimisté se mohou skutečně uzdravit. Nemoc není lokální záležitostí postiženého orgánu. Společně trpí celé tělo i duše. A celé tělo i duše se musí zúčastnit léčení. Jen tak je úspěch léčby a šance na vyléčení nejvyšší.