Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Zajimavosti / Asertivní práva

Asertivní práva

 • Mám právo, aby se se mnou zacházelo s úctou, která přísluší inteligentnímu, schopnému a rovnoprávnému člověku.
 • Mám právo vyjádřit své potřeby a stanovit své priority jako osoba, nezávisle na rolích, které v životě přijímám.
 • Mám právo vyjádřit své pocity.
 • Mám právo vyjádřit své názory a hodnoty.
 • Mám právo za svou osobu říkat „Ne“ a „Ano“ a to bez jakéhokoliv pocitu viny.
 • Mám právo na chyby a kdykoliv jsem připraven nést za ně odpovědnost.
 • Mám právo na změnu rozhodnutí.
 • Mám právo říct „Nerozumím“ a vyžadovat více informací.
 • Mám právo požádat o to, co chci.
 • Mám právo nepřijmout odpovědnost za problémy ostatních lidí.
 • Mám právo jednat s ostatními a být přitom nezávislý na jejich souhlasu.
 • Mám právo být asertivní tehdy, pouze když chci být asertivní.
 • Mám právo na soukromí.

Práva sama o sobě ale nestačí. I v komunikaci existují povinnosti. A tou povinností je převzít za svoji komunikaci odpovědnost. Můžete se rozhodnout, že budete agresivní, můžete jít do pasivity, dokonce můžete se snažit nekomunikovat. Pořád jste to ale vy, kdo je zodpovědný za výsledky vaší komunikace.