Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Psychologie / Doměnky

 

Nevytvářejte si žádné domněnky

Vytvářením domněnek si jen říkáme o problémy, protože většina domněnek není pravdou, ale jsou fikcí.
Jedna velká domněnka, kterou si vytváříme, je, že vše v naší virtuální realitě je pravdivé. Další velká domněnka, kterou si vytváříme, je, že vše ve virtuální realitě všech ostatních je pravdivé. Žádná z virtuálních realit pravdou není!
Používáme-li naše vědomí, můžeme snadno rozpoznat všechny domněnky, které si vytváříme, a můžeme také vidět, jak snadné je si domněnky vytvářet. Lidé mají bujnou fantazii, velmi bujnou, a existuje tolik představ a příběhů, kolik si jen dokážeme představit.
Nasloucháme symbolům, jak v naší hlavě hovoří. Začneme si představovat, co dělají ostatní lidé, co si myslí, co o nás říkají  a v naší fantazii si věci vysníme. Vymyslíme si celý příběh, který je pravdou pouze pro nás, ale věříme mu. Jedna domněnka vede k druhé domněnce. Činíme rychlé závěry a svůj příběh si bereme velmi osobně. Potom obviňujeme druhé lidi a obvykle je začneme pomlouvat ve snaze své domněnky ospravedlnit. Samozřejmě, že díky pomluvám se zkreslené poselství stává ještě zkreslenějším.
Vytváření domněnek a to, že si je následně bereme osobně, je začátkem pekla na tomto světě. Téměř všechny naše konflikty se na tomto zakládají a je snadné pochopit proč. Domněnky nejsou nic jiného než lži, které říkáme sami sobě. Tak vzniká velké drama kvůli ničemu, protože my doopravdy nevíme, jestli něco je pravda nebo ne. Vytvářet si domněnky znamená říkat si o drama, když se žádné drama neděje. A pokud se drama odehrává v příběhu někoho jiného, tak co? Není to váš příběh, ale je to příběh někoho jiného.
Uvědomte si, že téměř vše, co sami sobě říkáte, je domněnka. Jste-li rodič, pak víte, jak je snadné vytvářet si domněnky o svých dětech. Je půlnoc a vaše dcera ještě není doma. Šla někam ven tancovat a vy jste si mysleli, že touto dobou už doma bude. Začnete si představovat to nejhorší a vytvářet domněnky: „Co když se jí něco stalo? Možná bych měla zavolat policii.“ Je tolik věcí, které si dokážete představit a ve své hlavě si stvoříte celé drama možností. Za deset minut vaše dcera přijde domů ve výborné náladě. Když se dostaví pravda a rozptýlí všechny lži, uvědomíte si, že jste jen pro nic za nic sami sebe mučili. Nevytvářejte si žádné domněnky.
Pokud tím, že si nebudete brát nic osobně, získáte imunitu ve vztazích, které máte s druhými lidmi, pak tím, že si nebudete vytvářet žádné domněnky, získáte imunitu v interakcích, které máte sami se sebou, s vaším hlasem poznání, či s tím, co nazýváme myšlením. Vytváření domněnek se týká čistě jen myšlení. Příliš myslíme a myšlení vede k domněnkám. I samotné pomyšlení si: „Co kdyby?“ může v našich životech vytvořit obrovské drama. Každý člověk dokáže hodně myslet a myšlení přináší strach. Nad tím vším myšlením, nad těmi všemi symboly, které si ve svém nitru zkreslujeme, nemáme žádnou kontrolu. Pokud přestaneme myslet a stále si něco vysvětlovat, ochrání nás to před vytvářením domněnek.
Lidé mají potřebu všechno vysvětlovat a ospravedlňovat. Máme potřebu poznání a domněnky si vytváříme, abychom svou potřebu vědění naplnili.Nezáleží nám na tom, jestli je poznání pravdivé, nebo ne. Pravda nebo fikce, stoprocentně věříme tomu, čemu věříme, a v této své víře pokračujeme nadále, nebo` už jen disponovat poznáním v nás vzbuzuje pocit bezpečí. Existuje tolik věcí, které si mysl nedokáže vysvětlit, a tak si klademe všechny možné otázky.Neustále však něco předpokládáme, místo toho, abychom se ptali, když něco nevíme. Pokud se budeme jen ptát, nebudeme si muset vytvářet žádné domněnky. Vždycky je lepší se zeptat a mít jasno.
Pokud si nebudeme vytvářet žádné domněnky, můžeme naši pozornost zaměřit na pravdu, nikoliv na to, co si myslíme, že je pravda. Potom uvidíme život takový, jaký je, nikoliv takový, jaký jej vidět chceme. Když nebudeme věřit naším vlastním domněnkám, zjistíme, že síla našeho přesvědčení, kterou jsme do nich vložili, se k nám vrátí. Když všechnu tu energii, kterou jsme vložili do vytváření domněnek, získáme zpět, můžeme ji využít k tomu, abychom si vytvořili nový sen: náš osobní ráj. Nevytvářejte si žádné domněnky.