Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Psychologie / Láska

 

Láska: spojení dvou světel lidských duší
Pokora – prvním krokem k naplnění těchto slov je pokora k druhým bytostem.
Slovo pokora můžeme přeložit a zjednodušit: úcta.
Úcta – neboli pokora je dle starých nauk definována coby skromné chování, nesobeckého charakteru, jež se projevuje u člověka, který respektuje druhé. Vyžaduje to naše sebevědomé chování. Pozor, aby naše pokora nevyrůstala z pocitu naší slabosti a nedokonalosti.
Důvodů k chování bez respektu může být chybný názor, který odmítáme opustit.
Zranitelní jsme často v době, kdy u nás mohou převládat emoce s uvědomováním si vlastní nedokonalosti. Zde lehce vzniká závislost na někom či něčem mylném spojené s iluzemi.
Respekt – je nutný i k otázce víry člověka.
Shovívavost –  vlastnost sebeovládání, kdy řešíme hádky a konflikty moudře a jemně.
Odpuštění – sobě i druhým a laskavost.
 
Každý z nás ve svém srdci neseme světlo. Střetnou-li se naše čistá světla, vzniká láska.