Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Psychologie / Způsoby jak zastavit negativní myšlenky

Způsoby, jak zastavit negativní myšlenky

„Jednáme tak, jak myslíme a cítíme. Když odstraníme negativní myšlenky, spolu s nimi se zbavíme i bolesti a dramatu v našem životě.“ – anonym

Negativní myšlenky opravdu nemají žádný význam. Nulový. Nijaký. Ani jeden jediný. A víte, co ještě?

Negativní myšlenky nemají vůbec žádnou souvislost s tím, jakou jsme osobností. Toxické myšlenky nedefinují náš charakter, a rovněž nemají moc určovat náš osud.

Ve skutečnosti my rozhodujeme o tom, jakou sílu připíšeme každé jedné negativní myšlence. No bohužel často jim připisujeme příliš velký význam – a právě to nás poškozuje.

Buddha jednou řekl:

„Ani ten nejhorší nepřítel nám nemůže ublížit tak, jak nám mohou ublížit naše vlastní nehlídané myšlenky.“

V Buddhovy moudrosti si všimněme zejména slovo nehlídané. Tak jako ve většině věcí, které se týkají mysli, i zde můžeme vidět Buddhovu nepřekonatelnou moudrost.

Negativní myšlenky mají často sklon se jen tak procházet naší myslí, a právě tehdy je pro nás velmi užitečné přetvoření či utvoření nových kognitivních funkcí.

Bývalá klinická psycholožka doktorka Alice Boyesová, autorka knihy The Anxiety Toolkit (Nástroje na zvládnutí úzkosti), popisuje přetvoření či utvoření nových kognitivních funkcí jako „nejdůležitější část kognitivní behaviorální terapie (KBT)“.

Doktorka Boyesová dále tvrdí, že „KBT je jednou z nejúčinnějších psychologických léčebných metod“.

Nemějme však žádné obavy. Není třeba, abychom se účastnili kognitivně-behaviorální terapie, pokud se chceme naučit přetvořit naše kognitivní funkce.

Právě proto Vám přinášíme tento článek. Ukážeme si v něm některé ze základních principů přetváření kognitivních funkcí, které se můžeme naučit.

I když se z nás možná nestanou experti v používání uvedených technik, přečtením článku určitě získáme nové a cenné informace. A co je ještě důležitější, tyto informace nám dodají novou sílu.

Zde je 5 technik, pomocí kterých můžeme přetvořit negativní myšlenky:

1. Pozorování myšlenek

Pohodlně se usaďme v zadní místnosti naší mysli a jednoduše negativní myšlenky jen pozorujme. (Představme si, že pozorujeme vrabce, jak běhá po střeše.)

Negativní myšlenky bývají obecně výsledkem kognitivního zkreslení nebo iracionálních myšlenkových postupů.

Tento fakt je psychologům a psychiatrům po celém světě velmi dobře známý. Nepotřebujeme žádnou psychoterapii nebo léčbu – stačí jen pozorovat naše myšlenky a uvidíte, jak rychle se rozptýlí.

2. Zkoumejme každé nadměrné hloubání

Dumáme, když přemýšlíme více než je třeba. Když dumáme, může to v naší hlavě vypadat asi takto: „Mám takový problém, který mohu vyřešit, pokud budu nad ním neustále přemýšlet.“

Pokud aktivně nezapojujeme i čelní (frontální, přední) lalok našeho mozku – tzn. pokoušíme se o vyřešení problému – drtivá většina hloubání bude jednoduše bezúčelná.

Před námi pak vyvstává otázka: „Jak můžeme přetvořit tyto myšlenky?“

Můžeme se pokusit provést následující kroky:

(a) Na papír si nakreslíme dva sloupce. První sloupec nazveme „Myšlenka“, druhý nazveme „Řešení“.

(b) Když u sebe zpozorujeme, že dumáme, pokaždé to zapíšeme do sloupce „Myšlenka“ a zapíšeme i kolikrát jsme o čem dumali.

Pokud máme pocit, že v našich zadumaných myšlenkách se nachází také něco užitečné, zapišme to do sloupce „Řešení“.

(c) Na konci dne/týdne/měsíce spočítejme, kolikrát se daná myšlenka objevila. Také spočítejme, kolikrát se v naší mysli objevily i možnosti řešení.

Nalezli jsme cokoliv, co by mělo nějaký význam? Pokud ne, znovu si přečtěme bod č. 1.

3. Zjistíme, zda se naše myšlenky zakládají na nějakém důkazu

Další způsob, jak můžeme přetvořit naše myšlenky je určit, zda se naše myšlenky zakládají na ověřitelných a dokazatelných informacích.

Pokud nám například často přijde na mysl myšlenka „Nikdy nemám dostatek peněz“, možná bude vhodné popřemýšlet o důkazu, který by podpíral tuto myšlenku, a pak najít nějaké řešení (pokud je potřeba).

Znovu můžeme použít naše dva sloupce. Do sloupce (A) sepišme jakýkoliv důkaz, který by potvrzoval pravdivost naší myšlenky „Nikdy nemám dostatek peněz“ – může to být např. výpis z účtu anebo to, že vždy od někoho ptáme peníze apod.

Do sloupce (B) sepišme jakýkoliv objektivní důkaz, který by naši myšlenku „Nikdy nemám dost peněz“ popíral – může to být např. že máme střechu nad hlavou, že máme co jíst, máme si co obléknout a tak dále.

Jaká informace nám plyne z této procedury? Můžete opravdu říci se 100% upřímností, že „nikdy nemáte dostatek peněz“? Pokud je to ale opravdu tak, co podniknete dál? Připravíte si vlastní rozpočet a začnete trochu více omezovat své výdaje?

4. Učme se udržovat naši mysl v přítomném okamžiku, tady a teď

Peníze jsou téměř všudypřítomný stresový faktor. A proto neexistuje lepší okamžik jako po tématu „peníze“ hned mluvit o tom, že bychom se měli učit udržovat naši pozornost a mysl tady a teď, v přítomném okamžiku.

Vědec a trojnásobný mistr světa v triatlonu Christopher Bergland vysvětluje, že stav mysli, která svou pozorností spočívá v přítomném okamžiku, je „opravdu původním stavem mysli více než bychom se domnívali“.

Bergland rozděluje svůj přístup k dosažení tohoto stavu mysli do tří kroků:

Zastavme se. Dýchejme. Přemýšlejme o našich myšlenkách. Tuto jednoduchou techniku ​​k dosažení stavu mysli, která svou pozorností spočívá v přítomném okamžiku, může využívat opravdu každý.

Dosáhneme s ní vnitřní klid, lepší soustředěnost, optimismus a vlídnost.“

Existuje několik strukturovaných technik meditace, které jsou zaměřeny na dosažení stavu pozornosti spočívající v přítomném okamžiku. Jedna z těchto technik se nazývá Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) (Odbourávání stresu pomocí mysli, která svou pozorností spočívá v přítomném okamžiku).

Podobné techniky jsou vhodné zejména pro ty, kteří chtějí výše popsaný stav mysli dosáhnout pevnějším způsobem pomocí tréninku.

5. Učme se neutralitě a pochopme, že negativní myšlenky jsou pomíjivé

Už jsme se o tom trochu zmínili na začátku, ale stojí za to zmínit se o tom ještě jednou: negativní myšlenky jsou těkavé a dočasné. Samy o sobě nemají žádnou skutečnou moc.

Ať už naší myslí víří jakékoliv negativní myšlenky, pro nás je rozhodující, abychom pochopili výše zmíněné pojmy.

Můžeme si dokonce napsat a sami pro sebe recitovat zásadu jako například: „Toto je negativní myšlenka. Pozoruji ji, ale blíže se jí nezabývám, protože vím, že za chvíli pomine.“

Jeden mimořádně přesvědčivý způsob, jak lze demonstrovat bezmoc negativních myšlenek je, že odvrátíme naši pozornost jiným směrem. Dělejme něco, co zaměstná naši mysl. Pro negativní myšlenky v ní už pak nezůstane žádné místo.