Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Psychologie / První pomoc, když ti okolí bere energii

 

První pomoc, když Ti okolí bere energii

1. Představte si svůj život jako knihu a svou přítomnost jako jednu z kapitol někde uprostřed té knihy. Jak může někdo jiný porozumět celému Vašemu příběhu jen z jednoho letmo přečteného odstavce? Příliš mnoho lidí soudí druhé jen podle kapitoly.

2. Je naprosto v pořádku žít život, kterému ostatní nerozumí. Protože to není jejich život, jejich vize, jejich hodnoty.

3. Ti, kdo slepě následují dav, nikdy nedojdou jinam než ten dav. Pouze ten, kdo se odváží jít svou cestou, může objevit místa, na kterých nikdo před ním nebyl. Proto se připravme, že to, čeho chceme dosáhnout nebo již dosahujeme, je pro všechny ostatní neuvěřitelné, pochybné, nereálné. Protože oni nejdou jinými než vyšlapanými cestami.

4. Lidé v davu znají jen to, co by se mělo. Lidé mimo dav tuší i to, co by se mohlo.

5. V každém okamžiku buďme natolik pokorní, abychom si uvědomovali, že nejsme lepší než někdo druhý, ale současně také natolik moudří, abychom si uvědomovali, že jsme odlišní než všichni ostatní.

6. Nikdy nepoměřujme svůj život s druhými a také nikdy druhé nesuďme. Nemáme ponětí, čím kdy procházeli. Za to, co my považujeme za samozřejmě dosažitelné, možná hodně zaplatili. Ať jsou v davu, nebo mimo něj, je to jejich cesta.

7. A naopak. Co si ostatní myslí o nás, není naše věc, ale jejich věc, kterou fakticky nemůžeme ovlivnit. Pozitivní nás vždycky uvidí pozitivně, negativní negativně. Proto co si o nás jiní myslí nebo co o nás říkají, vychází z nich; s námi to má ve skutečnosti pramálo společného.

8. Nikdo na světě nemá moc vytvořit nebo zničit naše vnitřní štěstí – jedině my sami. (Když já nerozumím něčemu, co se děje v mém životě, zavřu oči, zhluboka se nadechnu a připustím existenci síly, která je mocnější než já. A řeknu si: „Vím, že je to, co prožívám, je Tvůj plán. Nechci víc, než abys mi pomohl tím projít.“ Mimochodem, ještě nikdy neřekl ne…)

9. Když něco, co se nám přihodí, nechápeme, nesnažme se o tom příliš přemýšlet. Je v pořádku, že v každém okamžiku života neznáme úplně všechny odpovědi. Proto nežijeme jen jeden okamžik. Proto odpovědi přicházejí, až nastane správný čas – a to obvykle bývá tehdy, když do těch odpovědí trpělivostí a pokorou dozrajeme.

10. Ke každému okamžiku svého života přistupujme jako ke střelbě lukem. Dejme tu nejlepší ránu, jakou v dané chvíli umíme. A pak už to nechme být. Nesnažme se dohnat ten šíp a změnit směr jeho letu. Nejde to. Jestli je předurčen k tomu, aby zasáhl cíl, pak ho zasáhne. A jestli ne, s každým ránem máme nový pokus.

– Jsme-li sami, pečujme o své myšlenky.

– Jsme-li s někým, pečujme o svá slova.