Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Historie

Historie

Výstavba obou domů byla financována dotacemi z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou službou a Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy a z prostředků Městské části Praha - Běchovice. Kolaudace DPS I. proběhla v roce 2001 a DPS II. v roce 2002.

DPS I. sestává z 13 bytů, z toho 2 pro manželský pár a 2 bezbariérových. V přízemí domu se nachází jídelna a kuchyně se zázemím. Původní klubovna byla zrušena v rámci rekonstrukce kuchyně.
DPS II. sestává z 14 bytů, z toho 3 pro manželský pár a 2 bezbariérových. V přízemí domu se v prostorách původně plánované lékárny nachází Centrum krátkodobé péče, dále společenská místnost a pedikérna, masérna.

V přízemí DPS I. je umístěna pískovcová socha sv. Anny. Tato památka městské části Praha – Běchovice byla dlouhá léta v úschově rodiny Horných a v 90. letech se vrátila na své místo na podstavci u památkově chráněného areálu Stará pošta. Stala se však objektem zájmu zlodějů a při pokusu o krádež byla poničena. Po opravě se hledalo vhodné místo pro její nové umístění a nová budova DPS I. byla vybrána jako nejvhodnější. Proto mají domy v názvu U sv. Anny.

Původně byly domy organizační složkou městské části Praha – Běchovice. Úřad sám zajišťoval provoz domů včetně kuchyně, komunikaci s nájemníky a zaměstnával pečovatelky, které poskytovaly služby v bytech a v terénu v běžné pracovní době.

Po několika letech se městská část rozhodla zřídit samostatnou příspěvkovou organizaci s cílem oddělit provoz od chodu MČ a zefektivnit jej. Zastupitelstvo schválilo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou a ta byla dne 31.3.2004 zapsána do Obchodního rejstříku.

V témže roce se rozhodlo o novém využití prostoru určeného pro lékárnu. Prostory byly stavebně upraveny pro Centrum krátkodobé péče: 5 dvoulůžkových pokojů, sociální zázemí a pečovatelna.
 

V roce 2006, po účinnosti Zákona o sociálních službách, se změnila i strategie organizace. S cílem prezentovat organizaci jako poskytovatele řady služeb došlo ke změně názvu příspěvkové organizace na Centrum sociálních služeb Běchovice. Zároveň byly zaregistrovány dvě poskytované sociální služby (odlehčovací služba a pečovatelská služba).

Rok 2006 přinesl ještě jednu velkou změnu. Z důvodu optimalizace nákladů organizace bylo rozhodnuto oddělit provoz kuchyně a pronajmout ji soukromému subjektu. Předtím však byla nutná rekonstrukce prostor tak, aby mohla být navýšena kapacita počtu připravovaných jídel. Dům s pečovatelskou službou tak přišel o hojně využívanou klubovnu, ale kuchyň získala požadované zázemí.
V současné době má kuchyň v pronájmu soukromý provozovatel a dodává stravu nejen pro Centrum sociálních služeb Běchovice, ale i občany Běchovic a právnické osoby z okolí.

Rok 2014 přináší v souladu s NOZ (Nový občanský zákoník) transformaci organizace a její přiblížení se moderním formám řízení právnických osob. Na základě usnesení zastupitelstva MČ, bylo rozhodnuto o převodu veškeré činnosti na nově založený zapsaný ústav, který nese název Sociální služby Běchovice. Počátek činnosti byl stanoven na 1.1.2016.

Sociální služby Běchovice podporují stanovisko, že stáří je neoddělitelnou součástí života, a je tedy přirozené, aby tito lidé vedli normální společenský život. Proto se snažíme aktivně zapojovat starší osoby do společenského dění a společnost do seniorského života. Pořádáme speciální akce nebo se účastníme místních tradičních akcí s cílem propojovat všechny věkové kategorie.