Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Centrum krátkodobé péče / Jak postupovat

Jak postupovat

1. Kontakt ze strany zájemce (telefon, e-mail)

Sociální pracovnice potřebuje získat základní informace pro možnost využítí služby CKP, v jaké situaci se klient nachází (chůze, míra sebeobslužnosti, inkontinence, psychický stav), a zároveň poskytuje informace, jaké jsou možnosti organizace a podmínky poskytování služby.

 • přijato
předběžné potvrzení termínu
rezervace obsazeného termínu (čekající)
 • zamítnuto
klient nespadá do cílové skupiny CKP
SSB neposkytuje žádanou sociální službu
zdravotní stav klienta neumožňuje poskytování služby
z důvodu plné kapacity

 

2. Vyplnění žádosti a její zaslání (e-mail, poštou) nebo osobní předání na předem sjednané schůzce

Sociální pracovnice posoudí obsah žádosti z hlediska potřeb klienta, míry sebeobslužnosti a potřeby zdravotní péče.

 • přijato
sjednání osobní schůzky ohledně zahájení poskytování služby
 • zamítnuto
v žádosti se objevily nové významné informace, které neumožňují poskytnutí služby

 

3. osobní návštěva (u zájemce nebo v SSB)

Sociální pracovnice probírá vyplněnou žádost bod po bodu se zájemcem a upřesňuje uvedené informace.

 • potvrdí termín pobytu.
 • projedná osobní požadavky ŽADATELE, KLIENTA na pobyt v CKP dle jejich představ, očekávání a přání a sjedná předpokládaný rozsah, který je organizace schopna, s ohledem na možnosti a schopnosti klienta, zajistit (základ pro individuální plánování)
 • sdělí podrobné informace o CKP (zařízení pokojů, nabídka úkonů pečovatelské služby, stravování, nákupy, zajištění lékařské péče, telefonáty, návštěvy apod.) a personálu (základ pro individualizaci služby)
 • podá informace k řešení zdravotních služeb (v SSB nepracuje lékař ani zdravotní sestry), klient zůstává v evidenci svého praktického lékaře, v akutních případech je volána RZS
 • poskytne informace, co všechno je třeba k zahájení poskytování služby
 • povinné dokumenty - (op, vzp, lékařská zpráva, seznam léků  = pro případ volání RZS, průvodní dopis popisující běžný den klienta = výchozí informace pro individualizaci)
 • co s sebou – oblečení, pomůcky, věci
 • uzavření smlouvy v den nástupu, platební podmínky
 • poradí, jak se připravit na situaci, pokud by senior již nadále nemohl pobývat ve svém domácím prostředí (kontakty na terénní služby, domov pro seniory)

 

V případě, že dojde k jakékoli změně na straně žadatele, informujte prosím neprodleně sociální pracovnici SSB.


Odmítnutí služby

 • ze strany organizace
klient nespadá do cílové skupiny CKP
SSB neposkytuje žádanou sociální službu
zdravotní stav klienta neumožňuje poskytování služby
z důvodu plné kapacity

 

 • ze strany zájemce
ze strany zájemce je možné kdykoli během procesu jednání zrušit žádost o službu

 

Zahájení poskytování služby

V případě kladně vyhodnocené žádosti se postupuje k procesu poskytování služby.