Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Pečovatelská služba / Jak postupovat

Jak postupovat

1. Kontakt ze strany zájemce (telefon, e-mail)

Sociální pracovnice potřebuje získat základní informace pro PS, v jaké sociální situaci se klient nachází a zároveň poskytuje informace, jaké jsou možnosti organizace a podmínky poskytování služby.

  • přijato
dohoda o vyplnění žádosti
  • zamítnuto
klient nespadá do cílové skupiny PS
SSB neposkytuje žádanou sociální službu
z důvodu plné kapacity

 

2. Vyplnění žádosti a její zaslání (e-mail, poštou) nebo osobní předání na předem sjednané schůzce

Sociální pracovnice posoudí obsah žádosti z hlediska sociální situace klienta a jeho  potřeb.

Sociální pracovnice probírá vyplněnou žádost bod po bodu se zájemcem a upřesňuje uvedené informace.

  • projedná osobní požadavky KLIENTA dle jeho představ, očekávání a přání a sjedná předpokládaný rozsah, který je organizace schopna, s ohledem na možnosti a schopnosti klienta, zajistit
  • sdělí podrobné informace o PS (provozní doba, nabídka úkonů) a personálu
  • poskytne informace, co všechno je třeba k zahájení poskytování služby
    • uzavření smlouvy v den nástupu, platební podmínky 

V případě, že dojde k jakékoli změně na straně žadatele, informujte prosím neprodleně sociální pracovnici SSB.


Odmítnutí služby

  • ze strany organizace
klient nespadá do cílové skupiny CKP
SSB neposkytuje žádanou sociální službu
z důvodu plné kapacity

 

  • ze strany zájemce
ze strany zájemce je možné kdykoli během procesu jednání zrušit žádost o službu

 

Zahájení poskytování služby

V případě kladně vyhodnocené žádosti se postupuje k procesu poskytování služby.