Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Byty v domě s pečovatelskou službou / Základní informace

Byty v domě s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou U Sv. Anny jsou bytové domy zvláštního určení.

Cílem provozu domů s pečovatelskou službou je vytvořit podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností (jedná se o osoby, které vyžadují poskytování služeb sociální péče), zejména občanů v důchodovém věku, rozšířit nabídku obecních nájemních bytů odpovídajících svými vlastnostmi specifickým potřebám osob, a preventivně působit proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny, prodloužit soběstačnost a posílit nezávislost osob při zachování soukromí.