Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Aktivity / Základní informace

Aktivity

 

Pravidelně vytváříme příležitosti k aktivnímu trávení volného času seniorů a jejich rodin. Aktivit se mohou účastnit nejen senioři bydlící v Domech s pečovatelskou službou, ale i senioři a ostatní zájemci z Běchovic a okolí.

 

Pravidelné aktivity v jídelně SSB

Pondělí 15:00 - 17:00 Trénink paměti a cvičení Soňa Křížová
Úterý (sudý týden) 14:00 - 16:00 Klub důchodců Martina Rafačová
Čtvrtek 15:00 - 17:00 Čtvrteční aktivity (různé) Martina Rafačová

Mimořádné aktivity

výlety, návštěvy cukrárny, kina, divadla
oslavy narozenin
dny otevřených dveří, přednášky
den zdraví (září)

 Další aktivity

pétanque
knihovna