Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Sociální poradenství / Odkazy na webové stránky

 

Odkazy na zajímavé webové stránky

 • Informační portál o osobní asistenci zaměřený rovněž na ošetřování dekubitů a hospicovou péči www.osobniasistence.cz
 • Web agentury domácí péče s. r. o. Holoubkov s informacemi o domácí péči a domácí hospitalizaci www.domaci-pece.eu 
 • Informace o palitativní péči, kontakty na hospice, rady pro pozůstalé www.umirani.cz
 • I nformace pro osoby se zdravotním omezením www.prvnikrok.cz
 • Informace pro pečující osoby, příručky ke stažení http://www.pecujici.cz/
 • Informační portál pro osoby se specifickými potřebami  www.helpnet.cz
 • Časopis sociální práce http://www.socialniprace.cz/
 • Aktivní a zdravý život s diabetemwww.diastyl.cz
 •  Život s roztroušenou sklerózouwww.aktivnizivot.cz
 • Sociální práce a společenské otázkywww.socialnirevue.cz
 • Stránky o tom, co řeší důchodciwww.duchody-duchodci.cz
 • Stránky pro hluchoslepéwww.lorm.cz
 • Informační server pro zdraví www.mineralfit.cz
 • Stránky společnosti se zdravotnickým materiálem a pomůckami www.cz.hartmann.info
 • Výroba zdravotnických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek
 • Internetové stránky výrobce naslouchadel http://www.anticer.cz/index.htm
 • Odkazy kompenzační pomůcky http://www.dmapraha.cz
 • Kompenzační pomůcky pro postižené www.helples.cz
 • Stránky pro nevidomé a slabozraké http://www.sons.cz/index.php
 • Stránky České alzheimerovské společnosti www.alzheimer.cz
 • Stránky o zdraví, vyšetřování a léčení nemocí www.ordinace.cz
 • Portál věnovaný zdraví www.beltina.cz
 • Internetový obchod se zdravím www.herbia.eu
 • Stránky nejen pro seniory www.seniortip.cz
 • Informační server pro duchovní rozvoj www.esoterika.cz
 • S tránky o zdraví a o krásewww.psychologie.doktorka.cz
 • Stránky o životní energii, budhismu a jiných alternativních směrech www.zivotni-energie.cz
 • Internetový magazín nejen pro seniory  http://www.e-senior.cz
 • Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti http://seniortip.cz
 • Informační server pro seniory  http://www.elpida.cz
 • Informační server pro seniory věkem starší, duchem mladé
 • Zdravotní a sociální služby především pro občany Prahy 8
 • Zajímavý portál pro seniory http://www.gerontocentrum.cz
 • Portál Svět seniorů se skládá ze 3 základních oddílů. Katalog www stránek obsahuje odkazy na internetové stránky přínosné pro seniory, diskuzní fórum přináší prostor pro popovídání, seznámení a přátelství a nakonec blogy seniorů http://www.svetsenioru.cz
 • Web se zaměřuje na nejčastější zdravotní problémy seniorů. Přináší informace, prevenci a další přínosný obsah. Dále web nabízí mnoho rad ohledně zdravého životního stylu pro seniory http://www.zdravy-senior.cz
 • Web moudrý senior je otevřen pro všechny, kteří chtějí spolupracovat. Přivítá všechny, kteří se chtějí bavit, vzdělávat a v neposlední řadě chtějí aktivně přispívat do obsahu webu  http://www.moudrysenior.cz
 • Zdravotní a kompenzační pomůcky nejen pro seniory - PomuckySeniorum.cz https://www.pomuckyseniorum.cz