Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Sociální poradenství / Odkazy na webové stránky

 

Odkazy na zajímavé webové stránky

 • www.mpsv.cz - stránky Ministerstva práce a sociálních věcí
 • www.iporadna.cz  - informační web s možností on-line dotazů
 • www.pecujdoma.cz - informace pro osoby pečující o druhé, poskytování péče, právní záležitosti apod.
 • www.nrzp.cz - informační web Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
 • http://portal.mpsv.cz  - integrovaný portál Ministerstva práce a sociílních věcí – kontakty, informace o dávkách, formuláře ke stažení
 • www.bazalni-stimulace.cz  - informace o bazální stimulaci, vzdělávání 
 • www.osobniasistence.cz - informační portál o osobní asistenci zaměřený rovněž na ošetřování dekubitů a hospicovou péči
 • www.domaci-pece.eu  - web agentury domácí péče s. r. o. Holoubkov s informacemi o domácí péči a domácí hospitalizaci.
 • www.umirani.cz - informace o palitativní péči, kontakty na hospice, rady pro pozůstalé
 • www.prvnikrok.cz - informace pro osoby se zdravotním omezením
 • http://www.pecujici.cz/ Informace pro pečující osoby, příručky ke stažení
 • www.helpnet.cz - informační portál pro osoby se specifickými potřebami