Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Sociální poradenství / Seznam zákonů

Právní předpisy ze sociální oblasti (ve znění pozdějších předpisů):

Zákony:

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  329/2011 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 Sb
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb.
Zákon o důchodovém pojištění 155/1995 Sb.
Zákon o životním minimu 463/1991 Sb.
Zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb.


Vyhlášky:
Vyhláška č.359/2009 Sb., (vyhláška o posuzování invalidity)

 

Další právní předpisy:

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
Zákoník práce č. 262/2006Sb. 
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Správní řád č. 500/2004 Sb.
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
Trestní řád č.141/1961 Sb.