Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Den zdraví

Den zdraví

Den zdraví a loučení s prázdninami je každoroční akce, kterou pořádáme pod záštitou Městské části Praha - Běchovice. Je určena nejen klientům Sociálních služeb Běchovice, ale také široké veřejnosti - dětem, dospělým, seniorům. Každý si zde během sobotního odpoledne najde to své - zdravotní programy, soutěže, umělecká a hudební vystoupení, občerstvení.

Jaké jsou důvody pořádání?

1)  Zprostředkováváme zdravotní a zábavní program přímo v Běchovicích u Domů s pečovatelskou službou.

2)  Setkávají se zde různé věkové kategorie. Kde jinde totiž najdete zábavu zároveň pro vnoučata, prarodiče i rodiče?  Různorodé generace se vzájemně ovlivňují a učí se od sebe, což je přirozené pro život ve společnosti.

3) Snažíme se prolomit určitý "ostych" okolí vůči sociálním službám. Chceme ukázat, že bydlení v Domech s pečovatelskou službou, využívání terénních pečovatelských či odlehčovacích služeb nijak nebrání žít běžným a spokojeným životem.

Na přípravě akce se podílejí všichni pracovníci SSB ve spolupráci s MČ Praha - Běchovice a s Jednotkou dobrovolných hasičů Praha - Běchovice.

Budeme rádi, když k nám zavítáte a užijete si hezké odpoledne. Pro představu si prohlédněte fotogalerii.