Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Základní informace

 

Vítejte na stránkách

Sociálních služeb Běchovice,z.ú.

Sociální služby Běchovice jsou významným poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny z Běchovic a okolí.

Sociální služby Běchovice jsou "zapsaným ústavem" městské části Praha – Běchovice, zapsaném v rejstříku ústavů dne 14.9.2014, sp.zn U76.

Činnost organizace se řídí Zakladací listinou schválenou zřizovatelem.

Předmět činnosti (hlavní činnost organizace)

  • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • služby pro seniory a jejich rodiny (informační servis, přednášky, volnočasové a kulturní aktivity)
  • komunitní aktivity, speciální aktivity zaměřené na propojování všech věkových kategorií
  • provoz Domů s pečovatelskou službou U sv. Anny

Zásady organizace

  • lidskost
  • profesionalita
  • respekt
  • individuální přístup