Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Aktivity / Základní informace

Aktivity

Pravidelně vytváříme příležitosti k aktivnímu trávení volného času seniorů a jejich rodin. Aktivit se mohou účastnit nejen senioři bydlící v Domech s pečovatelskou službou, ale i senioři a ostatní zájemci z Běchovic a okolí.

Aktivizace
Pomáhá  udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.
V naší organizaci provádíme skupinové a individuální aktivity. 

Skupinová aktivizace probíhá 1x týdně v jídelně s klienty DPS a CKP. 

Individuální aktivizace  probíhá na základě zájmu klientů a rodinných příslušníků CKP, který vyplynul z Individuálního plánu.

Zásady aktivizace
* posouzení individuálních potřeb klienta
* náročnost aktivit jsou přizpůsobené možnostem a schopnostem klientů
* navození příjemné atmosféry a projevení důvěry
* povzbuzení, laskavý přístup, pochvala, radost z úspěchu
* učíme se od klientů naslouchat  životnímu rytmu a vnímat cestu, kterou nám ukazují

Mezi individuální aktivizace patří například procházky či projížďky po okolí, asistovaná četba denního tisku, časopisů a knih, prohlížení rodinných fotografií klientů nebo velmi oblíbené luštění křížovek a hraní společenských her.
Ve skupinách se klienti mohou zúčastnit například odpoledního tréninku paměti, hraní společenských her a kreativních činností. 
Aktivizaci usnadňuje řada pomůcek, například sada pro trénink kognitivních funkcí, kuželky, společenské hry na procvičení paměti, a jn. Kromě tohoto speciálního vybavení, aktivizace probíhá také pomocí běžných předmětů každodenního života.
Klienti DPS nejraději tráví volný čas procházkami a sledováním televize, četbou, luštěním křížovek. Většina seniorů se navzájem navštěvuje se svými vrstevníky.  

 

Popis aktivizačních metod, které probíhají v naší organizaci


Smyslová aktivizace -  Nenásilná komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Při aktivizaci jsou využívány důvěrně známé obrázky, vůně, zvuky, vzpomínky z minulosti, hmatem poznávané předměty všedního dne, obvyklé pohybové činnosti, ale také staré a známé písně.
Procvičování jemné motoriky - Navlékaní korálků, nácvik psaní, procvičování prstů a rukou (pěnový míček, míček s výstupky, plastelínová hmota )
Procvičování paměti a pozornosti - Nácvik a procvičování výslovnosti a vybavování slov (obrázkové karty, obrázkový slovník), skládání slov z jednotlivých písmen, skládání a vyhledávání stejných slov a obrázků do dvojic, správné pojmenování předmětů, procvičování a psaní číslic, lehké počty, vyhledávání rozdílů z podobných obrázků, systematické opakování a uvědomění si základních pojmů (orientace místem a časem – určení dne, týdne, měsíce, roku).
Kreativní činnosti - Malování na hedvábí, malovaní na sklo, malování na kameny, malování a výroba záložek do knih, vyrábění z vlny (zvířata, bambule – na výrobu zvířat, vyrábění z krepového papíru (plastické obrázky z krepových kuliček, papírové květiny), vyrábění z keramické hmoty, dekorace pomocí ubrouskové techniky, různé techniky malování (malování na papír podle vlastní fantazie, vybarvování předtištěných motivů, kombinace technik), vyrábění z novinového papíru a lepenkové krabice (ozdoby, řetězy), vyrábění z přírodních materiálů (suché květiny a plody – dekorace, obrázky).

Kreativní činnosti se mění podle ročního období a dodržování tradic (např. Velikonoce – malování kraslic, závěsné ozdoby s jarními motivy, velikonoční přání, Vánoce – výroba a aranžování adventních věnců, papírové ozdoby, vánoční přání). V rámci kreativních činností mohou klienti vyrobit dárky pro své příbuzné a známé.
Volnočasové aktivity - Hraní her (Člověče nezlob se, pexeso, karetní hry, skládání puzzle), luštění křížovek, zpěv, poslech hudby, čtení zajímavých článků z novin a časopisů, čtení z knih (např. Velká obrazová encyklopedie zvířat), povídání o rozlišných tématech.

Komunikace při těchto činnostech, legrace, zábava a vzájemné ocenění snahy ostatních, přispívá dobré náladě všech zúčastněných.

Pravidelné aktivity v jídelně SSB

Pondělí 15:00 - 17:00 Trénink paměti a cvičení Soňa Křížová
Úterý (sudý týden) 14:00 - 16:00 Klub důchodců Martina Rafačová
Čtvrtek 15:00 - 17:00 Čtvrteční aktivity (různé) Tereza Urbanová

Mimořádné aktivity

výlety, návštěvy cukrárny, kina, divadla
oslavy narozenin
dny otevřených dveří, přednášky
den zdraví (září)

 Další aktivity

práce na PC
knihovna