Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Příklady dobré praxe / Poděkování

 

PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ září 2017
Rádi bychom touto cestou zveřejnili poděkování kolektivu pracovníků DSP U sv. Anny, kde máme ubytovanou maminku paní Gromanovou. Během minulých tří měsíců se její zdravotní stav radikálně změnil a z naprosto samostatného člověka je bohužel
momentálně bezmocný ležící pacient. Na tuto situaci zareagovaly úžasným způsobem pečovatelky Jana M., Petra M., Klára A., Alena S., Katka R. a Tereza K. společně se
sociální pracovnicí Martinou R. a vedoucí týmu Leonou O., samozřejmě se souhlasem pana ředitele M. Stromského, a velmi nám svým obětavým a lidským přístupem pomáhají
v péči o naši maminku. Mnohokrát je jejich péče poskytována určitě nad rámec jejich běžných povinností. To vše dělají naprosto samozřejmě a ochotně.

Víme, že platy v sociálních službách i po posledním navýšení, naprosto neodpovídají zodpovědné a mnohdy i fyzicky náročné práci, kterou tito lidé vykonávají. Pro mnoho z nich je
toto zaměstnání spíše posláním než činností k získání peněz. Proto o to více oceňujeme, že se v Domě u sv. Anny starají o své klienty takoví lidé a my jsme měli to štěstí, že maminka získala v tomto zařízení před třemi lety byt. Náš dík patří i ostatním lidem, které jsme neuvedli ve svém poděkování jmenovitě (personál kuchyně, uklízečky) a kteří se podílejí na bezvadném chodu tohoto zařízení. V neposlední řadě děkujeme i Městské části Praha –
Běchovice, protože Dům u sv. Anny může tak skvěle fungovat pouze s její podporou.

Ještě jednou náš velký dík a vděčnost.
manželé Eva a Tomáš Liškovi