Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Rady a Zajimavosti / Rady pro pečující

 

Mezigenerační naslouchání

Pro lidi seniorského věku je často bolestné, když existuje rozdíl mezi tím, jak vnímají své vlastní potřeby a prožitky a postojem jiných lidí, který se odráží v jejich chování. Samozřejmě se můžeme zabývat tím, proč je tomu tak? Můžeme polemizovat, zda ovlivňuje jednání a chování mladších spoluobčanů rodinná výchova, vzdělání v oboru geriatrie, zda vychází z ustálených představ a názorů, někdy i předsudků o stáří. V období dospělosti může mít vliv i přiznaná či nepřiznaná obava z vlastního stáří. Naše společnost si málo uvědomuje, jak jsou důležité sociální interakce mezi generacemi. Mnohdy je třeba velká dávka oboustranné tolerance. 
Skutečností je, že starý člověk má své specifické potřeby, které dává více či méně výrazně najevo. Problémem je často sklon starých lidí směšovat potřebu se žádostí. Člověk běžně vyjadřuje svou potřebu žádostí, ale někdy se za slovy vyjádřením může skrývat potřeba úplně jiná. Kupříkladu, požádá-li matka dceru, aby jí přinesla zákusek, nemusí se jednat o potřebu stravy, ale o potřebu navázání kontaktu, pozornosti. A tak je možné, že agresivní nebo podivný senior je pouze zoufalým volajícím člověkem, který nemá naplněny základní potřeby. Mladší generace by pak v ideálním případě měla mít snahu dešifrovat chování, projevy seniorů, hledat za nimi skutečnou potřebu a netvořit si obraz o stáří jen na základě vnějších projevů. Může tak docházet k mnohým zkreslením v percepci skupiny seniorů a tudíž k mnoha zbytečným předsudkům a stereotypům